Regulativa

Na osnovu članova 2, 9, 10. i 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 52/01 i 42/05), na osnivačkoj Skupštini Udruženja građana "Biznis klub" održanoj dana 17.04.2014. godine u Banjoj Luci, donosi se

ODLUKAO OSNIVANJU UDRUŽENJA GRAĐANA "BIZNIS KLUB"

I – OSNIVAČI

Član 1.

Udruženje građana "Biznis klub" je dobrovoljno, nezavisno, neprofitno udruženje (u daljem tekstu Udruženje) osnovano radi unapređenja poslovanja, edukacije menadžera, direktora i preduzetnika, regionalne saradnje, dijaloga s lokalnom i republičkom administracijom, i drugih ciljeva utvrđenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Sastavni dio Odluke čini spisak osnivača, koji se nalazi u prilogu iste.

Osnivači Udruženja građana “Biznis klub” su:

 • Darko Tadić, pekara "Madona", Cara Lazara 26, Banja Luka,
 • Dalibor Šajić, "Mala Stanica", Josipa Pančića 8, Banja Luka,
 • Darko Čekić, "Tomato commerce", Krajiških brigada 29, Banja Luka,
 • Jovana Partalo, "Drvoprodex", Karanovac br. 3, Banja Luka,
 • Damjan Davidović, "M-BL" doo, Aleja Svetog Save 69, Banja Luka,
 • Dragan Knežević, "Peštan" doo, Laktaši, Auto put bb,
 • Milovan Knežević, "Miltex", Knjaza Miloša bb, Banja Luka,
 • Ivana Domazet, "Tropic nekretnine", Ivana Gorana Kovačića bb, Banja Luka,
 • Goran Ćorić, "Metromedia", Jevrejska 85, Banja Luka,
 • Milan Milinčić, "Ogimil" doo, Cara Dušana 27, Trn, Laktaši,
 • Berislav Vuković, "Atlantik bb" doo, J. Bijelića bb, Banja Luka,
 • Dragan Tepić, "Telding" doo, Slobodana Jovanovića 40, Banja Luka,
 • Vladan Trivić, "Eurogas" doo, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 259, Banja Luka,
 • Dragan Stokuća, "Rekal" doo, Slobodana Kusturića 11, Banja Luka,
 • Novak Pejaković, "Nora-plast" doo, Blagoja Parovića 108,
 • Svetozar Petković, "Tropic" doo, Ivana Gorana Kovačića bb,
 • Zvonimir Kresojević, "Bepro" doo, Veliko Blaško bb, 78250 Laktaši,
 • Dragana Kovačević, "Euro-hem" doo, Jesenjinova 16, Banja Luka
 • Emir Omić, "Didaco" doo, Cara Dušana bb, Trn, Laktaši, i
 • Saša Grabovac, Alternativna televizija, Gundulićeva 33, Banja Luka.

II – NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA UDRUŽENJA

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje građana “Biznis klub”.Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Business Club.Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci.Adresa Udruženja je Đure Daničića 1, Banja Luka.

III – OSNOVNI CILJEVI OSNIVANJA UDRUŽENJA

Član 3.

Ciljevi osnivanja Udruženja su:

 • Uspostavljanje novog kvalitete menadžerske radne kulture kojim će se upravljanje i rukovođenje privrednim subjektima odvijati prema načelima profesionalnog menadžmenta,
 • Okupljanje privrednih društava, preduzetnika, menadžera i drugih lica koja upravljaju privrednim društvima oko zajedničkih profesionalnih interesa u sferama razvoja poslovanja, struke, transfera znanja i iskustava,
 • Aktivno djelovanje u procesima regulisanja pitanja relevantnih za unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomskog razvoja,
 • Podizanje poslovne etike među zaposlenima putem sopstvenih primjera,
 • Promovisanje kulture poslovanja i podizanja svijesti o ulozi menadžera, direktora i drugih lica koja upravljaju privrednim društvima, kao i preduzetnika,
 • Unapređenje poslovnog ambijenta,
 • Unapređenje regionalne saradnje,
 • Povezivanje članstva,
 • Sprovođenje humanitarnih aktivnosti, i
 • Druge aktivnosti u skladu sa ciljevima osnivanja.

IV – TRAJANJE I PODRUČJE DJELOVANJA

Član 4.

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme.Udruženje će izvršiti registraciju u skladu sa zakonom kod osnovnog suda, prema sjedištu Udrženjae, radi sticanja svojstva pravnog lica.Udruženje svoju djelatnost obavlja na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

V – SREDSTVA UDRUŽENJA I OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Član 5.

Članovi Udruženja osiguravaju sredstva za rad Udruženja iz članarine koja se plaća Udruženju, te iz drugih izvora, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.Upravni odbor donosi odluku o visini članarina.Organ koji nadzire zakonito korištenje sredstava je Skupština Udruženja.

VI - LICE OVLAŠTENO ZA ZASTUPANJE

Član 6.

Lice ovlašteno za zastupanje Udruženja je predsjednik Udruženja.Predsjednik Udruženja je ovlašten da podnese prijavu s dokumentacijom i izvrši druge radnje potrebne za registraciju kod suda.

VII – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Član Udruženja može naknadno postati svako privredno društvo, preduzetnik, vlasnik, suvlasnik i/ili osnivač privrednih društava, drugo odgovorno lice u upravljačkim ili nadzornim organima privrednih društava, ukoliko nađe da je njegov interes ostvaren učlanjenjem u Udruženje, ukoliko prihvaća ciljeve Udruženja i Statut.Odluku o naknadnom prijemu u punopravno članstvo u Udruženju, donosi Upravni odbor Udruženja, na osnovu pismenog zahtjeva.Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član 8.

Osnivači Udruženja saglasni su sa sadržinom Odluke, što potvrđuju svojim potpisom na Spisku osnivača Udruženja.

Predsjednik SkupštineDarko Tadić