Kao primer najbolje prakse iz regiona, NALED je 17. decembra učestvovao na „Poslovnom danu 2014“ u Banja Luci – konferenciji posvećenoj ekonomskim reformama, koju su organizovali Business Club Banja Luka, Unija udruženja poslodavaca RS i Privredne komore RS uz podršku USAID-a i SIDA-e.

Na panelu „Evolucija i/ili Revolucija“, direktorka marketinga NALED-a Milica Stefanović prenela je iskustva iz Srbije u pokretanju regulatornih reformi, promeni svesti i stvaranju odgovarajućeg ambijenta u javnosti koji pogoduje reformama, i podsticanju nadležnih institucija na odgovorno delovanje. Na otvaranju konferencije emitovani su spotovi kampanje Pitajte KADA kao jedan od efikasnih mehanizama koji NALED koristi u javnom zagovaranju promena u sistemu. „Kampanja Pitajte KADA i saradnja sa RTS-om nam je pomogla da pokrenemo važna ekonomska i regulatorna pitanja u društvu, i zahvaljujući dodatnom pritisku javnosti i medija – uspeli smo da podstaknemo nadležne na akciju: ukinuta je firmarina za preduzetnike, smanjena je papirologija za trudničko bolovanje, unapređen je Zakon o radu, pojednostavljena procedura za dobijanje građevinskih dozvola. Međutim, treba imati u vidu da je kampanja samo vrh ledenog brega – iza toga stoji višegodišnji uporan rad, stručne analize, istraživanja, stalna komunikacija i saradnja sa predstavnicima institucija i svim ključnim interesnim grupama, organizacija stručnih skupova, okruglih stolova i konferencija, redovno izveštavanje javnosti i medija“ – izjavila je Stefanovićeva.

Obraćajući se prisutnima u ime domaćina, predsednik Business Club-a Banja Luka Goran Ćorić poručio je da su ekonomske reforme neophodne u cilju obezbeđivanja boljih uslova poslovanja i povećanja konkurentnosti ekonomije, te da je njihovoj realizaciji potrebno odlučno pristupiti odmah po konstituisanju nove vlasti u Republici Srpskoj. U tom poslu, NALED može pomoći sa svojim iskustvima i potvrđeno dobrim rešenjima.

Pored predstavnice NALED-a, na konferenciji su govorili dr Borislav Mijanović – osnivač i direktor grupacije Represent Sistem, Nataša Tešanović – direktor Alternativne televizije Banja Luka, prof. dr Ivan Šijaković – profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, dr Renzo Daviddi – zamenik šefa Delegacije EU u BiH, Predrag Zgonjanin – predsednik Unije udruženja poslodavaca RS, Borko Đurić – predsednik Privredne komore RS, prof. dr Ljubo Jurčić – profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Bojana Škrobić-Omerović – direktorka Savjeta stranih investitora BiH.

Konferencija je okupila više od 100 relevantnih zvanica, ključna poslovna udruženja iz Republike Srpske, menadžere i direktore brojnih kompanija iz BIH, predstavnike akademske zajednice iz zemlje i regiona, lokalnih vlasti, međunarodnih i nevladinih oranizacija koje deluju na području zapadnog Balkana.