U organizaciji Business Club-a Banja Luka i uz podršku Unije udruženja poslodavaca RS i Privredne komore RS, u Banjoj Luci je 17. decembra 2014. održan „BUSINESS DAY 2014“. Događaj je realizovan uz podršku USAID Sida GOLD Projekt.

„Evolucija (ili) revolucija” i „Ekonomske reforme – danas ili juče“, samo su neke od tema o kojima su na ovom privrednom skupu govorili brojni panelisti – predstavnici najuticajnijih marketinških agencija iz zemalja regiona, vlasnici medijskih kuća u BiH, ugledni profesori sa BL Univerziteta, Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici privrednih asocijacija, predstavnici lokalnih vlasti, međunarodnih i nevladinih oranizacija, menadžeri i direktori brojnih BH kompanija, ali i svi oni koji u RS aktivno učestvuju na poboljšanju uslova za ekonomski razvoj i poslovanje u BiH.
Obraćajući se prisutnima u ime domaćina, predsjednik Business Club-a Banja Luka Goran Ćorić poručio je sa ovog skupa da su ekonomske reforme neophodne u cilju obezbjeđivanja boljih uslova poslovanja i povećanja konkurentnosti ekonomije, te da je njihovoj realizaciji, odmah po konstituisanju nove vlasti u RS, potrebno odlučno pristupiti.


Ekonomske reforme, prema riječima predsjednika Unije udruženja poslodavaca RS Predraga Zgonjanina potrebno je usmjeriti ka postizanju veće fleksibilnosti i mobilnosti na tržištu rada, smanjenju poreskih opterećenja rada, eliminisanju svih oblika sistemske korupcije i sive ekonomije, smanjenju javne potrošnje i prilagođavanju sistema obrazovanja potrebama tržišta rada.
Učestvujući na panel diskusiji o nužnosti ekonomskih reformi, predsjednik Privredne komore RS Borko Đurić rekao je da je, imajući u vidu rast ukupnog zaduženja, neadekvatnu usmjerenost socijalnog davanja, potrebno pristupiti reformi sistema socijalne zaštite sa ciljem kvalitetnijeg usmjeravanja socijalnih davanja i smanjenja javne potrošnje.
Prof. dr Ljubo Jurčić sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu govorio je o ekonomskim efektima članstva Hrvatske u Evropskoj uniji, te mogućnostima i sredstvima za reforme i prevazilaženje krize u svim zemljama regiona.
Direktorka Savjeta stranih investitora BiH Bojana Škrobić Omerović predstavila je djelovanje ove organizacije i probleme sa kojima se susreću strani investitori u BiH, te načine njihovog rješavanja.

Priprema javnog mnjenja i podizanje svijesti o nužnosti ekonomskih reformi, motivisanje interesnih grupa i metodi i kanali komunikacije, te perspektive mas komunikacija, su teme o kojima su u srijedu u Banjoj Luci na temu „Evolucija ili revolucija“ govorili gosti iz Srbije – Milica Stefanović, direktor marketinga Naleda, dr Borislav Mijanović – osnivač i direktor grupacije Represent Sistem, Jelena Mikić – New Business Director agencije Represent Communications Beograd, Nataša Tešanović – direktorka ATV BL i prof. dr Ivan Šijaković – profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci. Njihov zajednički stav je da je upotrebom i pažljivim odabirom kanala mas komunikacije itekako moguće izvršiti značajnu promjenu svijesti stanovništva o nužnosti i efikasnosti ekonomskih reformi.

Prvi korak ka tome, prema ocjeni panelista, je dijalog svih aktera koji kreiraju ekonomski ambijent, kazala je Milica Stefanović, direktorka marketinga agencije Naled. Preduslov kvalitetnog ambijenta je razumijevanje reformi od strane građanstva, čemu prethodi edukacija i podizanje svijesti, dodao je dr Borislav Mijanović, osnivač i direktor grupacije Represent System. Podizanje svijesti, prema riječima Jelene Mikić, New Business direktorke agencije Represent iz Beograda i dobijanje podrške šire javnosti je vrlo složen proces za koji je neophodan kontinuitet, ali i konzistentnost i transparentnost. Direktorka ATV-a je dodala da mediji imaju u svemu dvostruku ulogu: oni su kanal komunikacije ka svima ali ujedno i ciljna grupa za sebe sa kojom se mora raditi.
Događaj „Business day 2014“ podržali su i predstavnici međunarodne zajednice i nevladinog sektora u BiH. Iskustva iz regiona na temu reformi u ekonomiji učesnicima u Banjoj Luci prenio je dr Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, koji je predstavio i glavne prioritete reformi iz Sporazuma za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.