Klub

Business Club Banja Luka je osnovan u 17.aprila 2014.godine i čine ga više od 20 uspješnih menadžera koji su decenijama unazad ulagali svoj rad, energiju, znanje, lični i autoritet preduzeća kojim upravljaju u očuvanju liderskih pozicija preduzeća unutar i izvan granica RS i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Cilj osnivanja Business Cluba Banja Luka je da se zajednički potencijal upotrijebi na društveno najkorisniji način u cilju privrednog razvoja Republike Srpske.

Zajednička misija članova Business Cluba je :

 • Unaprijeđenje preduzetništva i menadžmenta
 • Stvaranje uslova za unaprijeđenje poslovanja
 • Razmjena informacija i iskustava u organizovanju i rukovođenju
 • Kordinirani rad na pitanjima od zajedničkog i interesa članova Cluba, u cilju što boljeg vođenja privrednih subjekata kojim rukovode
 • Saradnja sa Vladom RS, drugim državnim organima i organizacijama, u cilju unapređenja poslovanja ali i dostavljanja određenih prijedloga i sugestija iz oblasti privrede
 • Saradnja sa Privrednim komorama i privrednim asocijacijama u zemlji i inostranstvu
 • Pokretanje odgovarajućih inicijativa u cilju zaštite od nelojalne konkurencije
 • Uspostavljanje dobrih odnosa sa medijima i upoznavanje javnosti sa važnim i aktuelnim pitanjima iz oblasti privrede
 • Njegovanje dobrih poslovnih običaja
 • Pružanje usluga poslovnog informisanja i savjetovanja
 • Uspostavljanje poslovnih veza sa inostranstvom