Članstvo

Član Udruženja može postati privredno društvo, preduzetnik, vlasnik, suvlasnik ili osnivač privrednog društva, drugo odgovorno lice u upravljačkim ili nadzornim organima privrednih subjekata, ukoliko smatra da je njegov interes ostvaren učlanjenjem u Udruženje, te prihvati ciljeve Udruženja i Statut.Odluku o naknadnom prijemu u punopravno članstvo u Udruženje donosi Upravni odbor, na osnovu unaprijed dostavljenog pismenog zahtjeva pravnog ili fizičkog lica.Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice koju u elektronskoj formi možete pronaći na našem sajtu.